เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมส้วมบริเวณลานโพธิ์ รร.ท3

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมส้วมบริเวณลานโพธิ์ รร.ท3