เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ที่ประกอบด้วย นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนชุมชน เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหลังจากที่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีลมหนาวที่พัดอย่างรุนแรง ทำให้บ้านประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน รวมเป็นเงิน 6,500 บาท