เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

รับสมัคร (ลูกจ้าง)

  • ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา
  • ตำแหน่งคนขับรถแบคโฮ
    โดยจ่ายเงินเดือนตามความรู้ความสามารถในอัตราพิเศษ
    ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ๐-๓๖๔๑-๑๐๔๗ ต่อ ๒๐๔