เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมห้องน้ำ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ นักเรียนอนุบาล ร.ร.ท2

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมห้องน้ำ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ นักเรียนอนุบาล ร.ร.ท2