เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศผู้ชนะ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทพสตรี2 (หลังสภ.จังหวัดลพบุรี)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประกาศผู้ชนะ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทพสตรี2 (หลังสภ.จังหวัดลพบุรี)