เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ชุมชนร่วมน้ำใจ2

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ชุมชนร่วมน้ำใจ2