เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งแรก

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งแรก

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งแรก ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งมี นายจําเริญ สละชีพ ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประดับอินทรธนูให้ นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ผ่านการเลือกตั้ง