เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบข้าวกล่องปันสุข 5 พ.ค. 64

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันมอบข้าวกล่องปันสุข น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองลพบุรี