เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ทำพิธีถอนศาลเดิมหลังจากตั้งศาลใหม่ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ทำพิธีถอนศาลเดิมหลังจากตั้งศาลใหม่ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำพิธีถอนศาลเดิมหลังจากตั้งศาลใหม่ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองลพบุรี