เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ฟุตบาท ทางเท้า ชุมชนศรีปราชญ์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ฟุตบาท ทางเท้า ชุมชนศรีปราชญ์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และนายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล ออกพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ฟุตบาท ทางเท้า ชุมชนศรีปราชญ์