เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนศรีปราชญ์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนศรีปราชญ์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล ออกพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ฟุตบาท ทางเท้า ชุมชนศรีปราชญ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน