เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี