เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

บริษัท มินีแบ มอบถุงยังชีพ ให้กับเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > บริษัท มินีแบ มอบถุงยังชีพ ให้กับเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อ 4 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อม นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะ ได้ร่วมรับมอบ ถุงยังชีพจำนวน 260 ถุง มูลค่ารวม 100,000 บาท จาก นายเกรียงศักดิ์ เอื้อชลิตนุกูล กรรมการบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) นายชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายสุภาพ อุภัยพรม รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี