เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบข้าวกล่องปันสุข 11 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันแจกอาหาร ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ขนม มาม่า ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด – 19 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชน ลดค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซี่งในแต่ละวันมีประชาชนมารับอาหารกันเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองลพบุรี โดยประชาชนสามารถมารับอาหารกล่องได้ในเวลา 11.30 น. ในทุกวันราชการ