เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

บริษัท มินีแบมิตซูมิ มอบหน้ากากอนามัย

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > บริษัท มินีแบมิตซูมิ มอบหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย 3 ply จำนวน 10,000 ชิ้น จาก นายเกรียงศักดิ์ เอื้อชลิตนุกูล กรรมการบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) นายชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายสุภาพ อุภัยพรม รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร คุณสุนีย์ เชิดชูชาติ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี