เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบโล่ให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบโล่ให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

คุณอาภาพร โนนทนวงศ์ ผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรนิตยสาร “ผู้นำท้องถิ่น” แสดงความยินดีและมอบโล่ให้แก่ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่ได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีอีกหนึ่งสมัย ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี