เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

6 ก.ค. 64 มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > 6 ก.ค. 64 มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 หรือ โควิด – 19 ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ที่โดมอเนกประสงค์ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี