เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรี ล้างถนน , ล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี .เมือง จ.ลพบุรี และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากที่ได้มีการประกาศปิดตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้าน และประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี