เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ปฏิบัติการตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด–19

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ปฏิบัติการตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด–19

เมื่อเช้าวันที่ 2 กันยายน 2564 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติการตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก และเทศบาลตำบลป่าตาล จะทำการปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด – 19 ให้กับประชาชน พบมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวน 17 ราย ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี