เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เตรียมสถานที่ตรวจเชิงรุก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดเตรียมพร้อมจัดสถานที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่จะใช้เป็นสถานที่เปิดปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่าง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เทศบาล 5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก และเทศบาลตำบลป่าตาล จะทำการปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับประชาชน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564