เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลางครั้งที่ 4/2564

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลางครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลางครั้งที่ 4/2564 โดยเป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งมี นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลางครั้งที่ 4/2564 โดยมีสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ