เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จ่าเอก บำรุง วงษ์ภูมี เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี และมีประธานชมรมกีฬาต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรีติดตามความคืบผลการดำเนินงาน และจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชมรมกีฬาต่าง ๆ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ