เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรท่าหิน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรท่าหิน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรท่าหิน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรท่าหิน หรือ กต.ตร. สภ.ท่าหิน ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรท่าลพบุรี โดยมี พันตำรวจเอก วัชระ ทองประเทือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สถานีตำรวจภูธรท่าหิน และพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการคนใหม่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายชูเกียรติ สิงห์สูง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าหิน คนใหม่

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ