เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมเตรียมเปิดปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ อ.หนองม่วง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมเตรียมเปิดปฏิบัติการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ อ.หนองม่วง

เมื่อเช้าวันที่ 22 กันยายน 2564 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง นายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลหนองม่วง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการเปิดปฏิบัติการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ