เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

รับรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2564 สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > รับรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2564 สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นและสุดยอดผู้นำท้องที่ ประจำปี 2564 โดยมี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นตัวแทน นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เข้ารับรางวัล ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2564 โดย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2564 สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ