เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

แสดงความยินดี นายกรับรางวัล สุดยอดผู้นำท้องถิ่น 64

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > แสดงความยินดี นายกรับรางวัล สุดยอดผู้นำท้องถิ่น 64

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับรางวัลเกียรติยศ รางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจําปี 2564 สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จาก โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีที่ นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สามารถบริหารจัดการองค์กรประสบผลสำเร็จ มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ