เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยการรายงานสถานการณ์ทางการเงิน การรายงานสรุปผลการดำเนินการปี 2564 การสรุปยอดที่ยกมาในปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ