เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ปรับปรุงพื้นผิวการจราจรถนนรามเดโช

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เร่งปรับปรุงปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นผิวการจราจรถนนรามเดโช เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นผิวจราจรชำรุด เนื่องจากก่อสร้างมานานหลายปี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนหนทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ