เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบข้าวสารให้เทศบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบข้าวสารให้เทศบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ได้มอบข้าวสารให้เทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งร่วมกันแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ