เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > สำรวจพื้นที่น้ำท่วม

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ระดมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำรวจตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี อุดกั้นทางน้ำท่อระบายน้ำคลองชัยนาท – ป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี ป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่ พร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง เก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง