เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่ อสม.

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่ อสม.

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่ อสม. โครงการพัฒนา อสม. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบชุดเยี่ยมหลังคลอด ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอด-เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 ชุด ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

กระดานถาม - ตอบล่าสุด

แบบประเมินความพึงพอใจ