เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

คณะเพื่อนรัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 27 มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอเพียง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > คณะเพื่อนรัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 27 มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอเพียง

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นตัวแทนในการต้อนรับ คณะเพื่อนรัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 27 ซึ่งนำโดย ดร.ศรีพงศ์ บุตรงามดี ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะประธานเพื่อนรัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 27 พร้อมด้วยคณะเพื่อนร่วมรุ่น ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี นางสาวศิริพร กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครูของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ