เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี ในฐานะเลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และปลัดเทศบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน