เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดให้มีการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ซึ่งแบ่งการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออกเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 อายุ 60 – 69 ปี มอบที่โดมใหญ่หลังสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี จุดที่ 2 อายุ 70 – 79 ปี มอบที่ด้านหน้าศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และจุดที่ 3 อายุ 80 ขึ้นไป มอบที่โดมด้านข้างบ้านทรงไทย สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี