เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ อสม. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ อสม. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่ อสม. โครงการพัฒนา อสม. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบชุดสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิดในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี