เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี อำนวยการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้ ร้านอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า เลขที่ 92/1 ถนนพระราม ตำบลท่าหินอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร