เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นำพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เข้ารับการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งจะตรวจคัดกรองในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่