เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โรงเรียนเทศบาล 5 มอบใบงาน นมโรงเรียน และค่าอาหารกลางวัน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โรงเรียนเทศบาล 5 มอบใบงาน นมโรงเรียน และค่าอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้ น.ส.สุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จัดให้มีการส่งมอบใบงานเอกสารประกอบการเรียนในการเรียนแบบออนแฮนด์ (On Hand) อาหารเสริมนมโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน และทำแบบสำรวจความยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีน สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปี โดยคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ที่ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี