เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงาน คณะครู ลูกจ้าง ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและการดำเนินการจัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับประดับ ไฟแสงสีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565