เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

บวงสรวงศาลพระพรหม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > บวงสรวงศาลพระพรหม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ปราศจากอุปัทวันตราย ใดๆ ทั้งปวง