เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประดับตกแต่งวงเวียนพระนารายณ์มหาราช

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประดับตกแต่งวงเวียนพระนารายณ์มหาราช

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ควบคุมดูแลการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ประดับไฟฟ้า แสง สี บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ สวยงามนานาชนิด อย่างเต็มพื้นที่ อย่างสวยงามตระการตา พร้อมกับประดับไฟฟ้า แสง สี อย่างอลังการ มีประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก