เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข มอบข้าวสารให้กับประชาชน ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี