เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การขับเสภาประกอบการแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะ ได้ให้การต้อนรับตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีรับผิดชอบการจัดตกแต่งสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ประดับไฟแสงสี สถานที่ ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565