เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานพนักงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานพนักงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานพนักงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และพนักงานครู เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี