เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

จัดทำประชาคมแสดงความคิดเห็น เตรียมทำสถานที่กักกันตัวในชุมชน หรือโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > จัดทำประชาคมแสดงความคิดเห็น เตรียมทำสถานที่กักกันตัวในชุมชน หรือโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้จัดทำประชาคมแสดงความคิดเห็น เตรียมทำสถานที่กักกันตัวในชุมชน หรือโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล โดยปรับห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นสถานที่สถานที่กักกันตัวในชุมชน หรือโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย โดยภายในมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยจะเปิดให้เร็วที่สุด หากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง