เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมผู้ประกอบการค้า พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมผู้ประกอบการค้า พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ประชุมผู้ประกอบการค้า พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี ปรับปรุงพื้นผิวการจราจรถนนโดยรอบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นระเบียบ มีความสะอาด เป็นตลาดสดน่าซื้อ ตามมาตรฐาน