เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีทำบุญฉลองโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีทำบุญฉลองโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญฉลองโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นางเรวดี แสงเรือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับที่โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ในโอกาสที่นักเรียนได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดปทุมวนาราม กทม. จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 1.ทีมชายล้วนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 2. ทีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากนั้น พระครูวิมลญาณอุดม เจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 22 คน คนละ 500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท และนางโชติรส โสภี ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับประเทศประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนทีมชายและทีมหญิง