เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ร่วมพิธีเปิดสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ร่วมพิธีเปิดสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม ซึ่งมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับ