เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เหตุเพลิงไหม้อาคาร ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เหตุเพลิงไหม้อาคาร ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้อำนวยการดับเพลิง ซึ่งมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะ ร่วมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้อาคาร ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นโรงเรือนเก็บวัสดุ ติดกับบ้านพักของนักการภารโรงของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จำนวน 1 หลัง คาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้