เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2565 พร้อมกับการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี26 ชุมชน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2565 พร้อมกับการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี26 ชุมชน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดให้มีการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2565 พร้อมกับการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 26 ชุมชน และเชิญชวนผู้สูงอายุ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2565 ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี